ITH12 กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ น่าน 4วัน2คืน

รหัสสินค้า: GDTL200353
ITH12 กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ น่าน 4วัน2คืน

  • เยือนดินแดนแห่งขุนเขาแสนโรแมนติก สัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์คนน่าน สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์น่าน-แพร่ เช็คอินจุดชมวิว ค่าเฟ่สุดชิค สูดอากาศบริสุทธิ์ วิวทิวทัศน์สวยงามสะดุดตา
  • พักปัว 1คืน เมืองน่าน 1คืน
  • อาหารรวม 7มื้อ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
14 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 4,999 6,499 แสดง - 30
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 4,999 6,499 แสดง - 30
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 4,999 6,499 แสดง - 30
bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ITH12 กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ น่าน 4วัน2คืน
ITH12 กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ น่าน 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 3,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน