ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน 3 วัน 1 คืน

รหัสสินค้า: GDTL200352
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน 3 วัน 1 คืน

  • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดศรีพันต้น - อ.ปัว - ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล - ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
14 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 5,700 6,900 แสดง - 6
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 5,500 7,000 แสดง - 6
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 5,700 6,900 แสดง - 6
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 5,900 7,400 แสดง - 6
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 5,700 6,900 แสดง - 6
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 5,700 6,900 แสดง - 6
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 5,700 6,900 แสดง - 6
1 ม.ค. 64 - 3 ม.ค. 64 5,900 7,400 แสดง - 6
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 5,700 6,900 แสดง - 6
15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 5,700 6,900 แสดง - 6
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 5,700 6,900 แสดง - 6
29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 5,700 6,900 แสดง - 6
bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน 3 วัน 1 คืน
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 5,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน