พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน BY (DD)

รหัสสินค้า: GDTL200084
พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน BY (DD)

  • เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | เจดีย์ไจ๊กะส่าน
เดินทางช่วง
4 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63 3,888 3,888 แสดง - 35
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 3,888 3,888 แสดง - 35
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 3,333 3,333 แสดง - 35
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 3,333 3,333 แสดง - 35
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 3,888 3,888 แสดง - 35
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 3,333 3,333 แสดง - 35
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 3,333 3,333 แสดง - 35
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 3,333 3,333 แสดง - 35
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน BY (DD)
พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน BY (DD)
ราคาเริ่มต้น 3,333
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน