XJ155 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ

รหัสสินค้า: GDTL192146
XJ155 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ

  • แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 34
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
28 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 32,888 40,788 แสดง - 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 31,888 39,788 แสดง - 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 31,888 39,788 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

XJ155 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ
XJ155 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ ดอกเบ้อเร่อ
ราคาเริ่มต้น 19,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน