ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี] 6 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: GDTL191794
ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี] 6 วัน 3 คืน

  • ชมความงามสีเหลืองทองอร่ามของอุโมงค์แปะก๊วย และ ใบไม้แดงของอุโมงค์เมเปิ้ล เพลินเพลินกับเสาโทริอินับ 1,000 ต้น ณ ศาลเจ้าโอโดเมะ อินาริ เที่ยวอย่างจุใจกับไฟล์ทสวยๆ บินค่ำกลับค่ำ!!!
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
2 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
3 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 25,999 33,999 แสดง - 35
4 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 25,999 33,999 แสดง - 35
5 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
6 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
7 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
8 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
9 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
10 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 25,999 33,999 แสดง - 35
11 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 25,999 33,999 แสดง - 35
12 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
13 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
14 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
17 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 25,999 33,999 แสดง - 35
18 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 25,999 33,999 แสดง - 35
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
20 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
21 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
24 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 25,999 33,999 แสดง - 35
Sold Out
25 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 25,999 33,999 แสดง - 35
26 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
27 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
28 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 26,999 34,999 แสดง - 35
29 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 26,999 34,999 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี] 6 วัน 3 คืน
ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี] 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน