SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU 7 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า: GDTL191725
SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU 7 วัน 5 คืน

  • ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
  • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ เพลิดเพลินจุใจกับสวนน้ำ ขนาดใหญ่ Hawaiian Resort Spa นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ Sendai-Izumi Premium Outlet อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเมืองเซนได เต็มวัน
  • Exclusive!! Business Class VIP Group รับเพียง 15 ท่านต่อกรุ๊ป เท่านั้น!! Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ Taste!! Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 79,888 88,788 แสดง - 15
12 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 79,888 88,788 แสดง - 15
19 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 79,888 88,788 แสดง - 15
23 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 79,888 88,788 แสดง - 15

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU 7 วัน 5 คืน
SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 79,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน