เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์ :

09.00 - 14.00 น.

Hotline

096-542-9642

เราช่วยคุณได้

@goldtravel

Travel License : 11/09654

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 11วัน 8คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 11วัน 8คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 11วัน 8คืน (EK)

เที่ยวฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 11วัน 8คืน ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน บรัสเซลส์ โคโลญจน์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านกีรย์ธอร์น

รหัสทัวร์

FR_EK00076

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

27 พ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

จำนวนวัน

11วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

110,800บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

มิ.ย. 67

110,800฿

03-13

110,800฿

17-27

110,800฿

24-04ก.ค.

ก.ค. 67

110,800฿

08-18

110,800฿

22-01ส.ค.

110,800฿

29-08ส.ค.

ส.ค. 67

110,800฿

05-15

110,800฿

12-22

ก.ย. 67

110,800฿

02-12

110,800฿

16-26

110,800฿

30-10ต.ค.

ต.ค. 67

110,800฿

07-17

110,800฿

16-26

110,800฿

21-31

พ.ย. 67

110,800฿

04-14

110,800฿

18-28

110,800฿

25-05ธ.ค.

ธ.ค. 67

110,800฿

03-13

110,800฿

16-26

120,800฿

23-02ม.ค.

120,800฿

27-06ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

08 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

22 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

29 ก.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

05 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

12 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

02 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

16 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

30 ก.ย. 67 - 10 ต.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

07 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

16 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

21 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

04 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

18 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

25 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

03 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

16 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

23 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

120,800

-

-

25,500

-

-

25

27 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

120,800

-

-

25,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ปารีส

Day : 3

ปารีส - ล่องแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง

Day : 4

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์

Day : 5

บรัสเซลส์ - โคโลญจน์ (เยอรมนี)

Day : 6

โคโลญจน์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อัมสเตอร์ดัม

Day : 7

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม

Day : 8

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านโวเลดัม - หมู่บ้านกังหันลม - อัมสเตอร์ดัม

Day : 9

อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์เจียระไนเพชร - ชมเมือง

Day : 10

อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย

Day : 11

ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท โกลด์ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5

064-1-47686-2

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

นางสาว ณัฐติยา จี้เพ็ชร

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5

025-7-12175-6

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

นางสาว ณัฐติยา จี้เพ็ชร

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5

435-0-17779-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง