เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์ :

09.00 - 14.00 น.

Hotline

096-542-9642

เราช่วยคุณได้

@goldtravel

Travel License : 11/09654

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน เยือน 4 ไฮไลท์ หูหนาน เขาอวตาร แรงบันดาลใจแห่งดาวแพนโดรา เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง ชมความงามของนครแห่งสีและแสง เมืองโบราณฝูหรง ชมความงามของเมืองโบราณ นครแห่งดอกบัว ลุ้นสุดใจกับเหล่า ART TOY สุดน่ารัก ณ CHANGSHA IFS x POP MART

รหัสทัวร์

CN_VZ00152

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

01 มิ.ย. 67 - 03 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

19,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

21,900฿

01-05

19,900฿

03-07

19,900฿

08-12

19,900฿

10-14

20,900฿

15-19

20,900฿

16-20

20,900฿

17-21

20,900฿

22-26

20,900฿

24-28

20,900฿

29-03ก.ค.

20,900฿

30-04ก.ค.

ก.ค. 67

21,900฿

03-07

21,900฿

05-09

21,900฿

07-11

21,900฿

10-14

21,900฿

12-16

21,900฿

14-18

23,900฿

17-21

23,900฿

19-23

23,900฿

21-25

21,900฿

24-28

23,900฿

26-30

23,900฿

28-01ส.ค.

21,900฿

31-04ส.ค.

ส.ค. 67

21,900฿

02-06

21,900฿

04-08

21,900฿

07-11

23,900฿

09-13

23,900฿

11-15

22,900฿

14-18

21,900฿

16-20

21,900฿

18-22

21,900฿

23-27

21,900฿

25-29

21,900฿

28-01ก.ย.

21,900฿

30-03ก.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

20,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

20,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

29 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67

20,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

30 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

20,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

07 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

23,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

23,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

23,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

23,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

23,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

23,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

23,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

22,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

21,900

-

-

4,000

8,900

15,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว)

Day : 2

ฉางซา – เฟิ่งหวง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

Day : 3

เมืองโบราณฝูหรง – น้ำตกฝูหรง - ล่องเรือข้ามฟาก – เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)- ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์ OPTIONAL SHOW : โชว์จิ้งจอกขาว 400 หยวนต่อท่าน

Day : 4

หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) – สวนจอมลเฮ่อหลง – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย OPTIONAL TOUR : สะพานแก้ว จางเจียเจี้ย 400 หยวนต่อท่าน

Day : 5

จางเจียเจี้ย – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก WENHEYOU – CHANGSHA IFS x POP MART - ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท โกลด์ ทราเวล จำกัด

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5

064-1-47686-2

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

นางสาว ณัฐติยา จี้เพ็ชร

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5

025-7-12175-6

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

นางสาว ณัฐติยา จี้เพ็ชร

บิ๊กซี สุขาภิบาล 5

435-0-17779-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง