แชร์หน้านี้

ทัวร์เรือสำราญ

รหัส GDTL200113
 Cruise
ทัวร์ญี่ปุ่น

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica โอกินาว่า – ฮวาเหลียน – คีลุง – ไทเป (พักโรงแรม 1 คืน)

13 เม.ย. - 17 เม.ย.
5 วัน 4 คืน / เริ่ม 35,999 บ.
รหัส GDTL200114
 Cruise
ทัวร์ญี่ปุ่น

ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica โอซาก้า – ไมซูรุ – คานาซาวะ – ปูซาน (เกาหลีใต้) – ฟุกุโอกะ – ไมซูรุ – โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

10 ก.ค. - 16 ก.ค. / 18 ส.ค. - 24 ส.ค. (2 ช่วงเวลาเดินทาง)
7 วัน 4 คืน / เริ่ม 45,999 บ.
bg-bottom