ทัวร์รัสเซีย 8 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

ทัวร์โค๊ด GDTL200014
ดินเนอร์ระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ | การแสดงละครสัตว์ | นั่ง HIGH SPEED TRAINS สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | การแสดงในพระราชวังนิโคลัส
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.

We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด GDTL200023
มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังยูซูปอฟ | พระราชวังแคทเธอรีน | จัตุรัสแดง | ซาร์กอร์ส | ล่องเรือแม่น้ำในกรุงมอสโคว์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 75,900 บ.
bg-bottom