ทัวร์เนปาล 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด GDTL200190
กาฐมาณฑุ | โภครา | ล่องเรือทะเลสาบเฟวา | สถูปสวยมภูนาถ | วัดกุมารี
4 ดาว
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 63
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.
bg-bottom