ทัวร์จอร์แดน 15 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

MARVELOUS JORDAN จอร์แดน 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด GDTL191009
ขี่ม้าเข้าชมนครเพตรา ผ่อนคลายในทะสาบเดดซี ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม กรุงอัมมาน เมาท์เนโบ เมืองเจอราช ล่องเรือท้องกระจก
อาหารพื้นเมืองแบบชาวเบดูอิน และ บาบีคิวบุฟเฟต์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด GDTL191455
• ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ • สนุกกับการลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก • ล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat) ชมความงดงามของปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ในทะเลแดง • สนุกสนานกับการนั่งรถ4X4 ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม • พักโรงแรม รีสอร์ท 4 ดาว บริเวณทะเลเดดซี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

The Mystic of Jordan 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด GDTL191774
เพตรา | ทะเลเดดซี | ล่องเรืออควาบา | พักกลางทะเลทรายวาดิรัม| อัมมาน | เจอราช
4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

THE PERFECT IN JORDAN 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด GDTL191773
ชม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก ที่ยังคงหลงเหลือ !! ยลโฉมนครที่สาบสูญในดินแดนทะเลทราย ณ เมืองเพตรา ที่กล่าวข่านกันว่า“เมืองนครศิลาสีกุหลาบ” ⚜️นครเจอราชหรือที่เรียกว่าปอมเปอีแห่งตะวันออกที่เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา
⚜️ลอยตัวทะเลเดดซี สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง สามารถลอยตัวในน้ำได้ ⚜️กลุ่มปราสาทในทะเลทราย ⚜️ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมานที่ AMMAN CITADEL
⚜️ชมแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด ⚜️ทะเลทรายวาดิรัม ⚜️ลง เรือท้องกระจกชมปะการังที่ทะเลแดง สามารถลงดำน้ำได้ ณ เมืองอคาบา⚜️ปราสาทครูเสดโชบัค ⚜️ยอดเขาเมาท์เนโบ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 49,888 บ.

มหัศจรรย์...JORDAN 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด GDTL191437
ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้ ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม
รับประทานอาหารที่ SUN CITY CAMP ฟรี!! Wifi on Bus
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.

HABIBI JORDAN 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด GDTL191772
บินตรงสู่กรุงอัมมาน Royal Jordanian (RJ) ชม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก ที่ยังคงหลงเหลือ !! ยลโฉมนครที่สาบสูญในดินแดนทะเลทราย ณ เมืองเพตรา ที่กล่าวข่านกันว่า“เมืองนครศิลาสีกุหลาบ” ⚜️นครเจอราชหรือเมืองพันเสา ⚜️ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ⚜️ชมเมืองเพตร้า ⚜️ทะเลทรายวาดิรัม ⚜️ลง เรือท้องกระจก ⚜️ปราสาทครูเสดโชบัค ⚜️ยอดเขาเมาท์เนโบ ⚜️ลอยตัวทะเลเดดซี ⚜️กลุ่มปราสาทในทะเลทราย ⚜️ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 57,999 บ.
bg-bottom