ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศษ 7 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

ROMANTIC SWISS ALPS 7วัน 4คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค๊ด GDTL200146
โลซานน์ | กลาเซียร์ 3000 | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคน | ยอดเขาจุงเฟรา | ลูเซิร์น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.

THE BEST OF ZERMATT 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด GDTL192634
ซูริค |เซอร์แมท| เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น |ยอดเขาจุงเฟรา | เข้าชมปราสาทชิลยอง|ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
4 ดาว
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 63
 Thai Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 67,900 บ.

BRILLIANT SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ [LX]

ทัวร์โค๊ด GDTL192635
ซูริค | น้ำตกไรน์ | โลซานน์ | ยอดเขาจุงเฟรา | ซุก | อินเทอร์ลาเคน | ลูเซิร์น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Swiss International Airlines
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 72,900 บ.

WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย - เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด GDTL192082
เวียนนา | ฮัลสตัท | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ยอดเขาจุงฟราวด์ | เกาะเวนิส | ปิซ่า | โรม
4 ดาว
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63
 Thai Airways
11วัน 8คืน / เริ่มเพียง 73,900 บ.

GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด GDTL192633
ซูริค | เจนีวา | ชาฟฟ์เฮาเซิน | ยอดเขาจุงฟราวด์ | บริก | เซ็นต์ มอริทซ์ | ลูเซิร์น
4 ดาว
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 63
 Thai Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 75,900 บ.
bg-bottom