เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์ :

09.00 - 14.00 น.

Hotline

096-542-9642

เราช่วยคุณได้

@goldtravel

Travel License : 11/09654

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ ปูซาน นางาซากิ IT IS THE SHIP Korea2024 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ปูซาน  นางาซากิ IT IS THE SHIP Korea2024 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ปูซาน นางาซากิ IT IS THE SHIP Korea2024 4วัน 3คืน

เทศกาลดนตรีและปาร์ตี้สุดมันที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ที่จะทำให้คุณสนุกแบบไม่รู้ลืม บนเรือสำราญ COSTA SERENA เส้นทางปูซาน-นางาซิกิ-น่านน้ำสากล-ปูซาน อาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ

รหัสทัวร์

CRU_0195

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Costa Serena

Costa Serena

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Classic

พักห้องละ 2 ท่าน

23,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

18,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Classic

พักห้องละ 2 ท่าน

42,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

30,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Classic

พักห้องละ 2 ท่าน

52,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

37,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : THU

วันที่ : 23 พ.ค. 67

ท่าเรือ : Busan

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 22.00

ลำดับ : 2

วัน : FRI

วันที่ : 24 พ.ค. 67

ท่าเรือ : Nagasaki

เวลาเรือถึง : 11.00

เวลาเรือออก : 17.00

ลำดับ : 3

วัน : SAT

วันที่ : 25 พ.ค. 67

ท่าเรือ : Cruising

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 4

วัน : SUN

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : Busan

เวลาเรือถึง : 08.00

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปส์ USD46.50 /คน/ทริป สำหรับห้อง Interior, Oceanview, Balcony และ USD55.60 /คน/ทริป สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

- ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI

- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

นโยบายการยกเลิก

- สำหรับโปรโมชั่นพิเศษไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากทำการจอง

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง